აჩვენებს %d შედეგს

აჭარული “განდაგანას” ფორმა

წესები და პირობები:
1)გატანიდან 24  საათში  ვაბრუნებთ პროდუქტს მაღაზიაში,
2) თუ დააგვიანებთ ნივთის ჩაბარებას,ჯარიმის სახით გადაიხდით დამატებული დღეების თანხას
2)დაზიანები შემთხვევაში იხდით პროდუქტის სრულ საფასურს 270 ლარს .
3) უნდა იქონიოთ პირადობა